Data intergratie

DATA INTEGRATIE

Om als organisatie optimaal gebruik te kunnen maken van alle voordelen van Business Intelligence is het van cruciaal belang dat alle databronnen binnen een organisatie op elkaar worden afgestemd.

MMP BI biedt met de dienst Data Integratie een systeem dat al deze data van verschillende bronnen met elkaar combineert. Dit zorgt voor een integrale aanpak en een uniforme kijk op de gegevens. Zo werkt u als organisatie vanuit één visie en zet u de verkregen inzichten effectief in.