Euretco Testimonial

MMP BI EN EURETCO

Euretco is reeds een tiental jaar actief in de wereld van Business Intelligence (BI). De Euretco Retail Monitor (ERM) is binnen de fashion branche dè benchmark voor de zelfstandige retailer. Binnen deze benchmark worden prestaties op de winkelvloer, zoals omzetverloop, doorverkopen, marges, etc. gemonitord en vergeleken met t.o.v. het gemiddelde  van de vergelijkingsgroep. Daarnaast is er de mogelijkheid eigen omzetdata te spiegelen aan de totale fashionbranche. Rapporten waren in beginsel  nog statisch, performance van de systemen was onder de maat, software in geen jaren geüpdatet en de infrastructuur draaide op maximale capaciteit. Kortom, het platform moest vernieuwd worden….

In dat kader heeft Euretco in 2012 een data analist van MMP in dienst genomen (Egbert Boers van Liempt) met de opdracht een plan te schrijven wat BI voor Euretco zou kunnen gaan betekenen. Samen met ICT manager Jeroen Koppenaal en de verantwoordelijke vanuit de business, Janet Gerrits, werd duidelijk dat er aanzienlijk meer informatie te halen was met goede en gestructureerde data. De plannen kregen vorm, er werd draagvlak gecreëerd en de financiën kwamen los om de noodzakelijke investeringen in Business Intelligence te kunnen doorvoeren. Inmiddels was de focus van Euretco veranderd van een traditionele dienstverlener, als zijnde een inkoop combinatie, naar een service georiënteerde dienstverlener, die onder andere middels data toegevoegde waarde biedt richting de ondernemers in de vorm van informatie. Na een RFP (Request for Proposal) traject werd wederom gekozen voor het MicroStrategy platform met een datawarehouse gebaseerd op Microsoft SQL server. Dit paste in de ICT strategie en voldeed aan de wensen en eisen van de Euretco organisatie. Hieruit volgde dus niet zo zeer een implementatie traject maar een upgrade traject.

Naast het feit dat er in Nederland moeilijk goede BI specialisten te verkrijgen zijn, wilden we kosten besparen en zijn we gestart met het aannemen van een senior MicroStrategy specialist/ontwikkelaar in India. Aangezien MMP India zelf geen kennis in huis had van MicroStrategy, werd er een wervingscampagne opgezet. ICT manager Koppenaal is hiervoor naar India afgereisd om zelf de sollicitatiegesprekken af te nemen. Koppenaal: ‘'Als mensen met vertrouwelijke ondernemersdata om moeten gaan, wil je weten met wie je te maken hebt en een goed gevoel bij iemand hebben. Sollicitatie gesprekken in India zijn sowieso heel anders dan in Nederland. Daarnaast zocht ik geen ja-knikkers en moest ik zodoende met onwaarheden de gesprekken ontlokken. Senior consultant Ramji Rengarajan wist heel goed waar ik het over had, en kon mij direct vertellen waar ik mijn denkfouten maakte.''

Euretco onderging een aantal veranderingen op ICT gebied waar ook de BI systemen mee te maken kregen. De upgrade van de bestaande omgeving zou tegelijkertijd plaats gaan vinden met het outsourcen van het volledige serverpark en de werkplekken. Nadat dit de nodige weekenden en avonduurtjes extra had gekost waren we trots dat het ons binnen anderhalve maand in een gezamenlijke operatie (Euretco ICT, MMP Nederland, MMP India en KPN) gelukt was! Vanaf dat moment konden we de mooie nieuwe tools van MicroStrategy gaan inzetten. Rapportages zijn nu  dynamisch, rijker aan informatie, kleurrijker (het oog wil ook wat) en zijn naast het web ook middels de Ipad app van MicroStrategy ontsloten.

Koppenaal: ‘'In de loop der tijd zijn er nog drie full time ontwikkelaars toegevoegd aan het team in India. Allen zijn door MMP aangenomen nadat er sollicitatiegesprekken met Koppenaal hadden plaatsgevonden. De definitieve keuze met wie we verder wilden was een gemeenschappelijke keus. Het had mijn insteek om MMP India als zijnde verlengstuk van mijn ICT afdeling te laten opereren. Dit is prima gelukt''

MicroStrategy wordt steeds optimaler ingezet waarbij nu ook diverse rapportages en dashboards voor de Euretco formules Intersport, Coach en Runnersworld zijn opgeleverd. Komend jaar zullen de overige Euretco formules ook overgaan en gebruik gaan maken van het MicroStrategy platform en zullen we steeds meer interne en externe databronnen toevoegen.

Aan de functionele kant is de afgelopen jaren een professionaliseringsslag gemaakt. Er is een separate afdeling EBI (Euretco Business Intelligence) opgezet onder leiding van Janet Gerrits. Deze afdeling, bestaande uit 5 analisten, stroomlijnt de wensen vanuit de business en geeft waar nodig operationele support op het gebied van dataverwerking en analyses richting de ondernemers en interne medewerkers. Deze analyses worden onder andere ingezet om ondernemers te assisteren bij bijvoorbeeld inkoopbudgettering en/of om keuzes voor ondernemers  te kunnen onderbouwen richting de toekomst. Als je over de afgelopen jaren terugkijkt dan is er veel tijd geïnvesteerd in het schonen, valideren en verrijken van de aangeleverde  data. Ondernemers die meedoen begrijpen nu ook het belang van correcte data. Zij zien de meerwaarde van de rapportages. Een goede inrichting vereenvoudigt eveneens het doorvoeren van eventuele veranderingen die ondernemers  moeten doorvoeren in hun winkelsystemen.

Gelijktijdig worden andere rapportage tools, restanten uit overnames, afgebouwd om alles te integreren in het MicroStrategy platform. Het afbouwen zal kostenbesparend werken aangezien de kosten van het serverpark en van de licentie- en beheerkosten verminderd kan worden. In dat kader zijn er ook twee medewerkers van Euretco ICT omgeschoold zodat we in staat zijn interne financiële rapportages t.b.v. accountmanagers en directieleden zelf met MicroStrategy te kunnen ontwikkelen.  Om alle ontwikkelingen goed aan te kunnen sturen is er vanuit Euretco vorig jaar ook een senior project manager aangesteld, specifiek voor alle BI projecten en wensen. Projectmanager Bob Sloot stuurt dan nu ook alle medewerkers van MMP aan en bewaakt de voortgang richting de business.

Koppenaal: ‘'We hebben een professionele organisatie neergezet  die naar de toekomst toe slagvaardig en kosten efficiënt kan opereren. De omgeving is stabiel, dynamisch en groeit gestaag  in de hoeveelheid beschikbare rapportages. Op dit moment maken er zo'n 600 ondernemers gebruik van rapportages en dashboards uit MicroStrategy en zijn er zo'n 50 Euretco medewerkers die ook de beschikking hebben over toegang tot MicroStrategy.